logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for hotel, restaurant og bolig på Lille Rådhusgade i Sønderborg

Opdateret 03.04.2019

Sønderborg Byråd har den 27. marts 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.1-8 for hotel, restaurant og bolig på Lille Rådhusgade i Sønderborg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 endeligt.

Formålet med lokalplanen er muliggøre en udvidelse af eksisterende hotel Bella Italia.

Bemærkninger til lokalplanen har ikke medført ændringer.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Kontakt

Planlægger Peter-A. G. Simonsen ved afdeling By og Landskab

E-mail: pesi@sonderborg.dk
Tlf.: 88 72 55 57