logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for solcelleanlæg, samt tekniske og rekreative anlæg ved Genvejen, Nordborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Byråd har den 13. december 2017 endeligt vedtaget lokalplan nr. 1.5-5 for solcelleanlæg, samt tekniske og rekreative anlæg ved Genvejen, Nordborg.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af et solcelleanlæg på et areal med en størrelse på ca. 2 ha i tilknytning til Sønderborg Forsyning A/S. Samtidig er det lokalplanens formål at videreføre anvendelsen af området til eksisterende anlæg og fritidsformål, herunder genbrugsplads, motorsportsbane og flugtskydebane.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvis du ønsker at klage, kan du læse hvordan i klagevejledningen nederst på siden.