logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for udvidelse af Bygadens Børnehave i Hørup, Sydals

Opdateret 15.09.2021

Sønderborg Byråd har den 25. august 2021 vedtaget lokalplan 3.1-8 for Udvidelse af Bygadens Børnehave i Hørup, Sydals

Link: Lokalplan for udvidelse af Bygadens Børnehave i Hørup (3.1-8)

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en udvidelse af institutionen på Bonderosevej i Hørup, som ved udbygning vil kunne modtage 120 børn og 16 gæstedagplejebørn. Ved udbygningen udvides bygninger, legeplads og parkering, som vil ske inde på institutionens eget område.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.