logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Veesbækvej 24, 6430 Nordborg - Afgørelse om ikke IE samt ikke påbud

Opdateret 05.07.2022

Sønderborg kommune træffer afgørelse efter § 16 a stk. 2 i husdyrbrugloven om at ejendommen Veesbækvej 24, 6430 Nordborg ikke er et IE-husdyrbrug og derfor ikke er omfattet af særlige IE-krav.

Alle vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra 2010, som er revurderet 8.9.2020, er stadig gældende.

Sønderborg Kommune vurderer, at der ikke er risiko for, at husdyrbruget har givet anledning til forurening af jorden eller grundvandet på Veesbækvej 24. Der træffes hermed afgørelse om ikke at meddele påbud om yderligere undersøgelser/målinger. Ikke-påbuddet meddeles i henhold til Jordforureningslovens1 § 38k stk. 3.