logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

VVM-pligt af etablering af biogasanlæg – NGF Nature Energy Sønderborg, matrikel nr. 47, Lambjerg, Hørup, 6400 Sønderborg

Opdateret 25.04.2018

VVM-pligt af etablering af biogasanlæg – NGF Nature Energy Sønderborg, matrikel nr. 47, Lambjerg, Hørup, 6400 Sønderborg

Erhverv & Affald har den 15. maj 2017 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 12. juni 2017.