Afgørelse

Ikke VVM-pligt på 3,1 ha skovrejsning på matr.nr. 68 og 178 Dynt, Broager

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune har den 30.09 2022 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 28. 10 2022.

Klagefrist

Område

6310, Broager

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00