logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

IKT

IKT står for Informations- og kommunikationsteknologi. IKT er en fælles betegnelse for mange forskellige teknologiske løsninger til personer, der har behov for hjælpemidler til at kommunikere eller strukturere dagligdagen.
Opdateret 28.01.2021

Hos CHK Sønderborg arbejder to IKT-konsulenter, en IKT-tekniker og en synsmedarbejder med kommunikationsløsninger og –udstyr inden for områderne:

 • Tale
 • Syn
 • Kognition eller nedsat struktureringsevne
 • Alternativ betjening
 • Læse-/skrivestøtte til ordblinde
 • Kompenserende kommunikationshjælpemidler.

Medarbejderne på IKT-området hjælper borgere, der ikke kan læse, skrive, tale og/eller udtrykke sig på almindelig vis, men som har behov for særlige informationsteknologiske kommunikationshjælpemidler.

Medarbejderne på IKT-området behandler din ansøgning om et IKT-hjælpemiddel efter lov om social service. De kan afprøve et eller flere forskellige hjælpemidler med dig for at vurdere hvilket hjælpemiddel, der er det rigtige for netop dig. IKT-områdets medarbejdere samarbejder ofte med medarbejderne på CHKs andre områder eller med andre fagpersoner, fx:

 • Lærere, pædagoger eller PPR-konsulenter ved et behov for hjælpemidler i skole eller daginstitution
 • Studievejleder eller Jobcentrets fastholdelseskonsulent ved et behov for hjælpemidler under uddannelse eller i job.

Du kan kontakte en IKT-konsulent, hvis du har spørgsmål i forhold til, om et IKT-hjælpemiddel kan kompensere for de kommunikationsudfordringer, du oplever i hverdagen.

Har du et IKT-hjælpemiddel, som er gået i stykker, eller som du har brug for hjælp til at bruge, kan du kontakte vores IKT-tekniker.

Du ansøger om et IKT-hjælpemiddel ved at udfylde ansøgningsskemaet her (link: https://www.borgeronline.dk/540/kb1019ff). Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du få hjælp ved Borgerservice. Du kan kontakte en IKT-konsulent, hvis du ønsker rådgivning om, hvornår eller hvad du skal søge om.

Tale

Hvis du har kommunikationsvanskeligheder på grund af fx afasi, dysartri, problemer med din stemme eller en anden talevanskelighed, kan du måske have glæde af et kommunikationshjælpemiddel. CHKs medarbejdere på taleområdet eller CHKs IKT-konsulent kan vurdere, hvilket hjælpemiddel kan hjælpe med dine specifikke udfordringer.

Kommunikationshjælpemidler kan fx være en app, der kan læse tekst op, billedbaserede kommunikationsprogrammer med taleunderstøttelse eller ”talemaskiner” og stemmeforstærkere.

Har du fået fjernet struben og derfor mistet evnen til at producere stemme, kan du have glæde af en stemmevibrator, som kan hjælpe dig med at danne en vibratorstemme.

Du kan læse mere om, hvordan CHKs medarbejdere kan hjælpe personer med forskellige tale- og stemmevanskeligheder her (Link til taleområdet). 

Syn

Hvis du har en alvorlig og varig øjenlidelse og har problemer med at kommunikere i din dagligdag, kan CHKs IKT-konsulenter hjælpe dig med vejledning eller et kommunikationshjælpemiddel. En IKT-konsulent kan også hjælpe dig med at udnytte funktioner, der er indbygget i din mobiltelefon, tablet og/eller computer. Det kan fx være mulighed for forstørrelse, ændring af farver eller kontrast, oplæsning af tekst eller diktering af SMS og e-mail.

Hvis du ikke kan klare dig med de indbyggede funktioner, kan du sammen med IKT-konsulenten afprøve et forstørrelses- eller skærmlæser-program til din computer.

Kognition eller nedsat struktureringsevne

Hvis du har varigt nedsat overbliks- og struktureringsevne som følge af fx en erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, demens, autismespektrumforstyrrelser eller ADHD, kan CHKs IKT-konsulenter vejlede dig i, hvordan du bruge en kalender til at strukturere din hverdag. IKT-konsulenten kan fx lære at bruge mobiltelefonens kalender og de indbyggede funktioner til at opnå bedre struktur og overblik i din hverdag. Funktionerne kan fx være påmindelser og alarm eller farvekodning af påmindelser og aftaler.

Hvis du ikke kan klare dig med en almindelig kalender, kan du sammen med IKT-konsulenten afprøve bestemte strukturhjælpemidler. Et strukturhjælpemiddel kan fx være en app med billed- og taleunderstøttelse og med mulighed for at lave guidelines til, hvordan en opgave skal udføres.

Alternativ betjening

Hvis du har problemer med at skrive eller betjene en computer på almindelig vis, fordi du har nedsat motorisk funktionsevne, kan du have glæde af alternativt betjeningsudstyr. CHKs IKT-konsulenter kan vurdere hvilket udstyr, der kan hjælpe med dine specifikke problemer og afprøve det sammen med dig.

Alternativt betjeningsudstyr kan fx være:

 • Skærmtastaturer eller tastaturer med specielle taster og/eller i andre farver
 • Særlige computermus eller en øjenstyret mus
 • Særlige 0/1-kontakter til hånd-, hoved- eller fodbetjening af fx TV, lys, døråbner, mobiltelefon eller plejeseng.

Læse-/skrivestøtte til ordblinde

Hvis du har udfordringer med at læse og/eller stave, kan CHKs IKT-konsulenter vejlede dig i, hvilke generelle funktioner i din mobiltelefon, tablet eller computer du kan bruge som en hjælp. Funktionerne kan fx være oplæsning af tekst (tekst-til-tale-funktioner) eller indtaling af SMS og e-mail (tale-til-tekst-funktioner).

Hvis du er dokumenteret ordblind, kan du ansøge om særlige læse-/skrivestøtte-programmer eller apps, som du kan bruge både i din dagligdag i hjemmet og på dit arbejde. Denne type programmer og apps kan bl.a. give ordforslag, når du skriver, og slå ukendte ord op i en ordbog.

Kompenserende kommunikationshjælpemidler

Hvis du eller dit barn har kommunikationsvanskeligheder på grund af en tale-, høre- eller synsproblematik eller en nedsat motorisk funktionsevne, kan du eller dit barn have behov for et kompenserende kommunikationshjælpemiddel. Det kan fx være:

 • Apps, der kan læse skrevet tekst op
 • Billedbaserede kommunikationsprogrammer med understøttende tale
 • Øjenstyrede computere.

IKT-konsulenterne afprøver ofte kompenserende kommunikationshjælpemidler i tæt samarbejde med en tale-, høre- eller synskonsulent, som du i forvejen kender og har kontakt med. Ofte vil du derfor drøfte dine muligheder og behov med en anden fagperson, inden I tager kontakt til CHKs IKT-konsulenter. Du kan altid selv henvende dig direkte til en IKT-konsulent.