logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Information til virksomheder

Myndighedernes tiltag i forsøget på at begrænse spredningen af coronavirus (COVID-19) rejser mange spørgsmål fra virksomheder. Der er flere mulige indgange, hvor man kan få hjælp og vejledning som virksomhed.
Opdateret 18.03.2020

 

Jobcenter Sønderborgs Virksomhedsservice 

Har din virksomhed spørgsmål om arbejdsfordeling, rekruttering af medarbejdere, igangværende praktikforløb, løntilskudsforløb eller lærepladser, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Sønderborgs Virksomhedsservice på tlf. 88 72 40 27. Telefonerne er åbne mandag, tirsdag, onsdag kl. 8-15. Torsdage kl. 8–17. Fredage kl. 8-15.
 

Særligt om arbejdsfordeling

I en periode med nedsat aktivitet kan arbejdsfordeling være en måde at undgå fyringer på. Arbejdsfordeling betyder kort sagt, at man på en virksomhed i en periode med nedsat aktivitet fordeler det arbejde, der er. Medarbejderne går på nedsat tid og får supplerende dagpenge svarende til nedgangen i arbejdstid. 
Er man på en arbejdsplads blevet enige om en arbejdsfordeling, skal arbejdsfordelingen anmeldes til jobcentret. Jobcentret registrerer medarbejderne og underretter deres a-kasse om, hvilke medarbejdere der er på fordeling.
 

Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Som virksomhed kan du få styr på, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med Coronavirus på Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide. Her får du et overblik over de juridiske, HR-mæssige, kommunikative og sundhedsfaglige udfordringer, virksomheder kan støde på i forbindelse med virusudbruddet. 
 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Virksomheder, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomheder på tlf. 72 20 03 50 alle hverdage kl. 8-16.
 
 

Særlige tiltag

 

Arbejdsfordeling

Regeringen har den 12. marts valgt at gøre reglerne for arbejdsfordeling mere fleksible, både med hensyn til igangsættelse og ændring af type af arbejdsfordeling undervejs. Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret, hvis arbejdsfordelingen er på maks. 13 uger. Er arbejdsfordelingen på mere end 13 uger, skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her på STARs hjemmeside.
 

Lønkompensation

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at hjemsende i stedet for at afskedige som følge af Coronavirus. Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af Coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ordningen gælder både for små og store virksomheder.
 

Sygedagpenge

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der giver arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende på baggrund af smitte med Coronavirus eller lønmodtagere, der er sendt i karantæne af sundhedsmyndighederne. Loven giver derudover selvstændige erhvervsdrivende en udvidet ret til sygedagpenge for ovenstående fravær som følge af covid19. Loven trådte i kraft 17. marts 2020.