logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kommunale funktioner påvirket i driften ifm. Coronavirus

Du kan her følge med i den kommunale drift ifm af lukkede enheder, delvist genåbnede enheder eller genåbnede enheder.
Opdateret 30.05.2020

Som konsekvens af de skærpede restriktioner i anledning af Coronavirus-pandemien er  mange af Sønderborg Kommunes afdelinger påvirket i driften.

Klik i emneoversigten og få overblik på driftstatus: 

 

Udearealer

Følgende arealer er genåbnet:
 • pladser og torve
 • udendørs fitness/træningsområder
 • idrætsanlæg
Foreningerne er ansvarlige for, at de enkelte foreningsmedlemmer og planlægningen af aktiviteterne overholder retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne:
 • Max 10 personer sammen
 • Hold en meters afstand til andre personer
 • Vær opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • Host eller nys i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.
 • Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, bør udendørsaktiviteten foregå i mindre grupper og at Sundhedsstyrelsens anbefalinger hænges op på idrætsfaciliteten.

Booking af udearealer:

Kommunens arealer skal som sædvanlig bookes via bookingsystem Webbook. Hermed sikres det, at der ikke er flere foreninger, der bruger samme areal på samme tid. Foreninger kan også sende en e-mail til fritid@sonderborg.dk hvis de har spørgsmål til booking af udearealer.

 

Borgerservice

Sønderborg Kommunes borgerservice åbner den 2. juni. I uge 23 vil borgerservice have udvidede åbningstider tirsdag - torsdag kl. 8.30 - 20.00. Gråsten og Nordborg borgerservice vil uge 23 have åbent torsdag som normalt, men ligeledes med udvidet åbningstid kl 8.30-20.00.

Åbningstider fra 8. juni:

Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

Borgerservice holder lørdag den 13., 20. og 27. juni lørdagsåbent kl 9-14 for betjening af pas og kørekort.

 

Husk at bestille tid Sønderborgs hjemmeside eller på telefonnumrene 88 72 40 06  / 88 72 40 10

 

Jobcentret

Jobcentret åbner for fysisk fremmøde den 2. juni. Jobcentret kan kontaktes på telefon  88 72 40 27 mandag, tirsdag, onsdag kl. 8-15. Torsdag kl 8-17. Fredag, kl. 8-14 frem til den 2. juni.

 • Har din virksomhed spørgsmål om arbejdsfordeling, rekruttering af medarbejdere, igangværende praktikforløb, løntilskudsforløb eller lærepladser - klik HER

Erhvervsservice

Erhvervsservice har lukket Der kan rettes henvendelse telefonisk mandag, tirsdag, onsdag kl. 8.00-16. Torsdag fra kl. 8.00-17 Fredag kl. 8-16 på telefon: 88 72 71 70. Kontakt mail: Erhvervsservice@sonderborg.dk 

 

Tilflytterservice

Tilflytterservice har lukket. Der kan rettes henvendelse telefonisk mandag, tirsdag , onsdag kl. 8-16. Torsdag fra kl. 8-17. Fredag kl. 8-16 på telefon: 88 72 71 70. Kontakt mail: Tilflytter@sonderborg.dk

 

Børne- og ungeområdet

Anonym Rådgivning samt Modtagelsen er åben.

Dagtilbud

 • Dagtilbud er åbne

For yderligere information klik HER.

 
Åbning af skoler og fritidsordninger

 • Folkeskole er åben for 0. - 5- klasse
 • Folkeskole er åben for 6. - 9- klasse fra den 18. maj

for mere information klik HER.

Nødpasning
Nødpasning i SFO kan foregå efter kriterierne, som var gældende før påske. læs mere om nødpasning HER.

  
Åbning af Specialklasser  
Kløver-Skolen og specialklasserækkerne er åbne. For mere information - klik HER.
 

Al daglig kommunikation fra institutionerne sker gennem NemBarn og AULA fra de enkelte skoler og dagtilbud

Sundhedsområdet

Tandplejen

Tandplejen Sønderborg er delvis genåbnet

 • Patienter, der ud fra en faglig prioritering har størst behov for tandpleje
 • Patienter med smerter og akut behov for behandling


Telefonisk henvendelse ved akut behov på tlf.nr.: 88 72 41 85

 • mandag til torsdag: kl 8:00 – 17:00
 • fredag kl. 8:00 – 15:00


Mød ikke op i tandplejen uden forudgående aftale


Se genåbningsplanen for tandplejen her: 

 

Genoptræning

Der åbnet op for genoptræning på alle tre matrikler i kommunen, henholdsvis i Sønderborg, Gråsten og Nordborg. Aktiviteten på matriklerne bliver indfaset gradvist og med udgangspunkt i en konkret faglig vurdering af borgerens funktionsevne og den enkeltes behov for genoptræning. Ligeledes vil der udelukkende blive tilbudt individuel træning.

Se genåbningsplanen for genoptræning her

Der er åbent for gradvis op for genoptræning  og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §86 på alle tre matrikler i kommunen i Sønderborg, Gråsten og Nordborg. Se genåbingsplanen her

 

Forebyggelse

Fra den 18. maj kan borgere kontakte forebyggelsesenheden i Sundhedscentret i den normale arbejdstid. Se genåbningsplanen for forebyggelse her

 

Sundhedsplejen:

 Sundhedsplejens klinik på Sundhedscenteret i Sønderborg er åben for aftalte nødvendige besøg mellem 8.00 – 15.00 (Gråsten og Nordborg klinikkerne er lukket) Alle kan kontaktes på deres sædvanlige telefonnumre og mailadresser. 

Besøg i hjemmet til nyfødte aftales med sundhedsplejersken ud fra en konkret vurdering. Se genåbningsplanen for Sundhedplejen her

 

Plejecentre

Plejecentrene er låst uden adgang for besøgende – der sikres løbende kommunikation med pårørende.  Social- og Seniorudvalget har besluttet, at der genåbnes for besøg på udearealer, som fx besøg på beboeres egen terrasse, i besøgstelt eller pavillon. Hver beboer kan samlet set få 2 besøg pr uge enten som besøg på terrasse i besøgstelt/pavillon eller gåtur. Få mere information om gradvis genåbning af udearealer på plejecentre og Center for korttidspladser HER.

Aktivitetscentrene og daghjem er lukket. 

Nyindflytninger foretages som planlagt. Plejecentrene kan kontaktes telefonisk. 

Få mere information om forbud mod besøg på plejecentre  HER.

 

Handicap- og psykiatriområdet  

 • Der er åbnet for besøg på udearelaerne på bosteder. Få mere information i Genåbningsplan for gradvis åbning af botilbud i Psykiatri og Handicap HER.
 • Beskyttet beskæftigelse og Aktivitet- og samværstilbud er genåbnet. Få mere information i Genåbningplan for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud i Psykiatri og Pandicap HER.
 • Væresteder er genåbnet. Få mere information i Genåbningsplan for åbning af værestederne i Psykiatri og Handicap HER.
 • Voksenspecialundervisning er genåbnet for fysisk fremmøde, når det er nødvendigt for at gennemføre undervisningen. Få mere information i genåbningsplanen for voksenspecialundervisning på CHK og VUC Syd HER.

Er du borger med en kontant tilskudordning (BPA) kan du få mere information HER.

 

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har normal drift. Fra den 11. maj genåbner borgerklinikker. Læs genåbningplan for genåbningplan for borgerklinikker HER.

 

Kultur- og fritidsområdet

Alle kommunale idræts- og kulturfaciliteter er lukket herunder:

 • Kommunale haller
 • Spillesteder
 • Svømmehaller
 • Point of View på Alsik er lukket. 
 • Kommunens udendørs fitnesspladser er genåbnet.
 • Musikskolen genåbner den 2. juni

Arrangementer de pågældende steder er naturligvis aflyst.

Kommunale fritidstilbud er aflyst

Biblioteker

Fra den 2. juni er alle biblioteker igen åbne. vær opmærksom på åbningstider, da disse kan variere.

Aflevering at lånte biblioteksmaterialer og afhentning af reserverede biblioteksmaterialer kan ske i følgende tidsrum:

 • Sønderborg Bibliotek (Multikulturhuset): mandag-fredag kl. 13-17.
 • Biblioteket i Gråsten: mandag-torsdag kl. 13-17. 
 • Biblioteket i Nordborg: mandag-torsdag kl. 13-17.

Turistbureauet

Turistbureauet er åbent.

Teknik og Miljø - Affald og genbrugspladser, byggesager, vedligeholdelse af kommunens arealer mm.

Affald og genbrugspladser:

 • Kommunens genbrugspladser er genåbnet.
 • Alle døgnåbne genbrugspladser er genåbnet.
 • Renovationskørsel starter tømningen kl. 05.00 (normalt kl. 06.00). Tømningen af genbrugs- og restaffaldbeholderne foregår som normalt. For yderligere information - følg med på Sonfors hjemmeside

Byggesager:

Byggesagsbehandlingen fortsætter uændret. Såfremt der er aftaler som kommunen ikke kan overholde bliver bygherre kontaktet.

Vedligeholdelse af kommunens arealer mm:

Idrætsanlæg o.l. bliver vedligeholdt i det  omfang det kræves for at undgå markante følgeudgifter.

 

Sønderborg Lufthavn

Sønderborg Lufthavn kører nødberedskab.

 

Sønderborg Kommunes kriseberedskab

Sønderborg Kommune har nedsat et kriseberedskab, som håndterer situationen løbende.

Kriseberedskabet består af:

 • Borgmesteren
 • Direktionen
 • Sundhedschef, Michael Skriver Hansen 
 • Beredskabschef, Holger Rostgaard Andersen (forbindelsesofficer til Sundhedsberedskabet)
 • Kommunikationschef, Louise Weissenborn
 • HR-chef, Aase Henriksen
 • IT-chef, Bo Mathiasen Bladmose
 • Nøglepersonale fra stabsfunktioner

Forældre skal holde sig orienteret om situationen på deres barns skole/institution på de informationskanaler, de normalt bruger i dialogen. Du kan informere dig om Sønderborg Kommunes generelle vejledning og forholdsregler 

Medarbejdere i Sønderborg Kommune kan få yderligere informationer vedr. intern drift på kommunens Intranet. Har du problemer med login kan du kontakte Anders Aasted indefor normal arbejdstid på telefon 27 90 50 29 eller mail: aaas@sonderborg.dk

Man kan løbende holde sig orienteret om Sønderborg Kommunes anvisninger på www.sonderborgkommune.dk og facebook.com/sønderborgkommune

Kontaktperson for pressen:
Sundhedschef Michael Skriver Hansen, tlf. 27 90 72 29, mail: mshs@sonderborg.dk 
Kommunikationsmedarb. Herdis Thomsen, tlf. 27 90 59 47, mail: hth1@sonderborg.dk