logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kulturforum

Årligt tilbagevendende møde mellem kulturaktører og politikere. Vær med til at præge kulturen.
Opdateret 16.01.2020

Kulturforum

Hvert andet år inviterer Sønderborg Kommune til Kulturforum. Her har kulturaktører og borgere mulighed for at mødes og komme med input og idéer til en ny 2-årig handleplan i Sønderborg Kommunes Kulturpolitik Kulturkompasset. Forvaltningen bearbejder i en involverende proces de indkomne input fra Kulturforum, som forelægges til politisk godkendelse.

Næste Kulturforum holdes 7. marts 2020 kl. 10-13 på Ungdomskulturhuset Mejeriet, Løngang 2 i Sønderborg. Alle er velkomne. Du kan læse mere om programindholdet her: http://sonderborg.dk/da/kulturforum2020-0.

Hvad er Kulturkompasset?

KulturKompasset er blevet til på baggrund af, at Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig var kandidat i konkurrencen om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Her var borgere, foreninger, netværk og organisationer i hele grænseregionen, Danmark og Europa involveret.

Med Kulturkompasset som overordnet strategi sigter Sønderborg imod at nå Kulturkompassets vision om Sønderborg i 2025:

I Sønderborg-området blomstrer idéerne. Her lever vi et aktivt liv i grøn balance – inspireret af viden, kunst og kultur i internationalt samspil. Vi gør det i Sønderborg!

Strategien revideres i hver byrådsperiodes første år, hvor fokusområder for de kommende fire år udpeges.

Kulturkompassets nye fokusområder for 2018-21 og handleplan 2019  er den 8. maj 2018 blevet godkendt af Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Hvert andet år vedtager det politiske udvalg en handlingsplan for de kommende to år. Det er denne handlingsplan, der udarbejdes i samarbejde med borgere og kulturaktører med udgangspunkt i Kulturforum.

Illustration over handlingsplan og fokusområder i forhold til vision 2025