logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kulturforum

Årligt tilbagevendende møde mellem kulturaktører og politikere. Vær med til at præge kulturen.
Opdateret 22.06.2018

Hvad er KulturKompasset?

KulturKompasset er blevet til på baggrund af, at Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig var kandidat i konkurrencen om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Her var borgere, foreninger, netværk og organisationer i hele grænseregionen, Danmark og Europa involveret.

Med KulturKompasset som overordnet strategi sigter Sønderborg imod at nå KulturKompassets vision om Sønderborg i 2025;

I Sønderborg-området blomstrer ideerne. Her lever vi et aktivt liv i grøn balance - inspireret af viden, kunst og kultur i internationalt samspil. Vi gør det i Sønderborg!

Strategien revideres i hver byrådsperiodes første år, hvor fokusområder for de kommende fire år udpeges.

Hvert år skal det politiske udvalg vedtage en handlingsplan for det følgende år.

Handlingsplanen udarbejdes i samarbejde med borgere og kulturaktører med udgangspunkt i blandt andet et årligt kulturmøde - Kulturforum.

Illustration over handlingsplan og fokusområder i forhold til vision 2025

Kulturforum 2017

I forbindelse med Kulturforum 2017, som blev afholdt den 11. oktober 2017, er kulturaktører og borgere kommet med nye input og ideer til handleplan 2018 samt til de nye 4-årige fokusområder for 2018-2021. Forvaltningen har i en involverende proces bearbejdet de indkomne input fra Kulturforum.

KulturKompassets nye fokusområder for 2018-21 og handleplan 2018 godkendes af Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 8. maj 2018.

Link til Sønderborg Kommunes kulturstrategi: Kulturkompasset 2025

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.