logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kulturforum

Årligt tilbagevendende møde mellem kulturaktører og politikere. Vær med til at præge kulturen.
Opdateret 25.03.2019

Kulturforum

Hvert år afholdes Kulturforum i efteråret. Her kommer kulturaktører og borgere med nye input og ideer til en handleplan for det nye år samt til de nye 4-årige fokusområder, som du kan læse mere om i Kulturkompasset. Forvaltningen bearbejder herefter i en involverende proces de indkomne input fra Kulturforum.

Kulturkompassets nye fokusområder for 2018-21 og handleplan 2019 er d. 8. maj 2018 blevet godkendt af Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Følg med på Sønderborg Kommunes Facebookside for information om næste Kulturforum.

 

Hvad er Kulturkompasset?

KulturKompasset er blevet til på baggrund af, at Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig var kandidat i konkurrencen om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Her var borgere, foreninger, netværk og organisationer i hele grænseregionen, Danmark og Europa involveret.

Med Kulturkompasset som overordnet strategi sigter Sønderborg imod at nå Kulturkompassets vision om Sønderborg i 2025:

I Sønderborg-området blomstrer ideerne. Her lever vi et aktivt liv i grøn balance – inspireret af viden, kunst og kultur i internationalt samspil. Vi gør det i Sønderborg!

Strategien revideres i hver byrådsperiodes første år, hvor fokusområder for de kommende fire år udpeges.

Hvert år skal det politiske udvalg vedtage en handlingsplan for det følgende år. Det er denne handlingsplan, der udarbejdes i samarbejde med borgere og kulturaktører med udgangspunkt i blandt andet Kulturforum.

Illustration over handlingsplan og fokusområder i forhold til vision 2025

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.