Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation til at grave en sø, Tørvemose 1

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø, matr. nr. 4a Stenderup Nybøl, Tørvemose 1., jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00