Afgørelse

Landzonetilladelse til etablering af en offentlig parkeringsplads på matr. nr. 505 og 548 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg samt to regnvandsbassiner på henholdsvis matr. nr. 341 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup og 548 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en offentlig parkeringsplads samt to regnvandsbassiner på ejendommen matr.nr.
505 og 548 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg samt 341 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Klagefrist

Område

6430, Nordborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00