Afgørelse

Landzonetilladelse til at genopføre en helårsbolig på Lyngevej 2, 6430 Nordborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at genopføre en helårsbolig på 116 m2 på ejendommen matr.nr. 93 Mjels, Oksbøl, der ligger på Lyngevej 2, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone. 

Klagefrist

Område

6430, Nordborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00