logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ann Merete Albæk

Opdateret 28.11.2021

Landskabsarkitekt

Afdeling:

By & Landskab

Email:

ammr@sonderborg.dk

Telefon:

27 90 54 45

Mobil:

27 90 54 45


Opgaver

Åben land planlægning, landzonesager, udarbejdelse af lokalplaner, §42 deklarationer, landskabsanalyser, udstykningssager i det åbne land

Kompetencer

Landskabsanalyser Kulturhistorien i landskabet Planlægning i det åbne land og landskabsforvaltning Landzoneadministration, planlovens §§ 34-38 Håndhævelse af planloven Projektledelse Administration af sommerhusområder, planlovens §§ 38-41 Administration af naturbeskyttelsesloven- bygge & beskyttelseslinjer Placering af landbrugsbyggeri i landskabet Kommuneplantemaer: Landskab, Geologi, Kulturhistorie