logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Anne Podgorski

Opdateret 26.09.2020

Fysioterapeut

Afdeling:

Visitationen

Email:

anpg@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 56 84

Mobil:

88 72 56 84


Opgaver

Visitation, Team Fjord. Servicelovens §83 og §83a: Personlig hjælp (bad, personlig hygiejne, indtagelse af mad og drikke), praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb, mad), samt madservice og vareudbringning. Servicelovens §84: Aflastning af pårørende. Servicelovens §86: Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Desuden visitering til nødkald, omsorgstandpleje og dispensation for postloven (post til døren). Visitator koordinerer udskrivelser fra sygehusene (SAMBO) og midlertidigt døgnophold udenfor eget hjem (korttidspladser).

Kompetencer

Visitator,Fysioterapi