logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Betina Wendel Bleshøy

Opdateret 27.02.2022

Administrativ medarbejder

Afdeling:

Mølleparken Plejecenter

Email:

bebs@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 62 76

Mobil:

27 90 62 76


Opgaver

Administrative opgaver vedr.: budget og regnskab: bogføring/KMD, budgetopfølgning Beboerskifte i plejeboligerne, dødsfald, madafregning for beboere og dagcenter.Til- og afgang af personale, opfølgning på ansættelsesforhold, lønindplaceringer, SKMD-løn, Afvigelser i KMD, barsel, indrykning af stillingsopslag, indhentning af dagpenge ref.LMU, AMR, mødereferater.Telefonpasning, bestilling af kontorartikler, postbehandling, borgerhenvendelser, hjemmeside, Infoskærm, vedligeholdelse af EDB-systemer.

Kompetencer

Elevansvarlig,Ansættelse,Faktura, betaling,Refusion, dagpenge,AMR (Arbejdsmiljørepræsentant),Budget