logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Britt Muurholm Matthiesen

Opdateret 16.01.2021

Sundhedsfaglig specialkonsulent

Afdeling:

Sundhed

Email:

bmma@sonderborg.dk

Telefon:

27 90 66 91

Mobil:

27 90 66 91


Opgaver

Har følgende faste opgaver: Sekretariatsbetjening KLU samt samarbejdet med kommunens praksiskonsulent, overodnet bygningsdrift Sundhedshus Gråsten, herunder deltagelse i Ejerforening Sundhedshus Gråsten, Årlig revidering og tilpasning af Sundhedsområdets kvalitetsstandarder, Sundhedsafdelingens arbejdsgrundlag - opdatering og udmøntning, Ad hoc opgaver ift. strategi, planlægning og udvikling, eksempelvis: Udarbejdelse af notater som beslutningsgrundlag, - sagsfremstillinger til politiske udvalg, - revision af eksempelvis Frivillighedspolitik, - Kommunikationsstrategi på Sundhedsområdet, - Effektmåling på driftsområderne. Midlertidige opgaver: Projektleder Royal Run, stabshåndtering af Sundhedsberedskabet ifbm. COVID-19, herunder værnemidler, Værnemiddeldepot, isolationsfaciliteter, test af medarbejdere.

Kompetencer

Politiske dagsorden,Frivillinghedspolitik,Kommunikation,Projektdokumentation,Projektledelse,Sundhedsfremme og forebyggelse,Sundhedspolitik,Udvikling af det nære sundhedsvæsen,Analyse,Strategisk ledelse,Sekretariatsopgaver,Strategisk sundhedsplanlægning,Dagsordensproduktion,Implementering,Udvikling,Procesfacilitering