logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Christina Jensen

Opdateret 28.11.2020

Socialfaglig Rådgiver i Rehabiliteringsteamet

Afdeling:

Handicap og Psykiatriafdelingen

Email:

cjes@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 56 22

Mobil:

27 90 56 22


Opgaver

Socialfaglig Rådgiver i Rehabiliteringsteamet. Tilknyttet Social og Sundhed 3 dage om ugen og Jobcenter Sønderborg 2 dage om ugen. Udover at deltage i møderne i Rehabiliteringsteamet, varetager jeg sagsbehandlingen i myndigheden for de ansøgninger, der bliver affødt af møderne i Rehabiliteringsteamet. Derudover indgår jeg i den almindelige sagsbehandling i afdelingen på lige fod med kollegerne i hhv. handicap og psykiatri i varetagelsen af udredning, visitation og opfølgning med interne anbringelser og tilbud i følge Serviceloven herunder: - Afløsning og aflastning ved pasning af syge pårørende § 84 - Socialpædagogisk støtte § 85 - Ledsageordning § 97 - Støttekontaktperson til døvblinde § 98 - Støttekontaktperson for borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig § 99 - Beskyttet beskæftigelse § 103 - Samværs- og aktivitetstilbud § 104 - Botilbud i almen bolig § 105 - Midlertidige botilbud § 107 - Længerevarende botilbud § 108 Godkendelse af handleplaner, kontakt til og samarbejde med alle

Kompetencer

Er blandt andet uddannet som ergoterapeut med en professionsbachelorgrad. Har været ansat indenfor socialpsykiatrien, i myndigheden i Sønderborg Kommune med speciale indenfor fysisk handicappede og senhjerneskadede samt været en del af projekt "Brug for alle" i Jobcenter Sønderborg.