logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Dorte Rosenkilde Dele

Opdateret 27.02.2022

Visitator - Alssund

Afdeling:

Visitationen

Email:

drde@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 53 79

Mobil:


Opgaver

Visitation, Team Alssund: Servicelovens §83: Personlig hjælp ( bad, personlig hygiejne, indtagelse af mad og drikke), praktisk hjælp ( rengøring, tøjvask, indkøb, mad), madservice og vareudbringning. Servicelovens §84: Aflastning af pårørende. Servicelovens §86: Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Desuden visiteres til nødkald, omsorgstandpleje og dispensation for postloven.Visitator koordinerer udskrivelser fra sygehusene (SAMBO) og midlertidigt døgnophold udenfor eget hjem.

Kompetencer

Sagsakter til anden myndighed