logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Gitte Kaack

Opdateret 13.06.2021

Socialfaglig Rådgiver

Afdeling:

Handicap og Psykiatriafdelingen

Email:

gkaa@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 56 25

Mobil:

27 90 56 25


Opgaver

Handicap og Socialpsykiatri for borgere anbragt uden for kommunen og i private bosteder. Arbejder med udredning, bevilling, visitation og opfølgning/tilsyn af borgere boende i eksterne botilbud i Danmark ud fra Lov om Social Service §§ 12, 85, 97, 98,, 103, 104, 107, 108, 109,110. Udarbejdelse og godkendelse af handleplaner efter Lov om Social Service § 141.

Kompetencer

Socialpædagogisk bistand,Misbrugsbehandling,Psykiatri