logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ina Christensen

Opdateret 27.02.2021

Sundhedsvejleder og sygeplejerske

Afdeling:

Sundhedscentret Forebyggelsesenheden

Email:

inci@sonderborg.dk

Telefon:

Mobil:

27 90 75 37


Opgaver

Sundhedsvejledere har ansvar for gennemførelse af opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse efter Sundhedslovens § 119. - Varetagelse af forebyggelsesindsatser både Individuelle vejledningsforløb og gruppebaserede undervisningsopgaver. - Koordinator på borgerens forløb, herunder afholdelse af individuelle start- og opfølgningssamtaler. - Formidlingsopgaver, herunder undervisnings- og informationsopgaver internt/eksternt

Kompetencer

Ikke angivet