logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Inge Clausen

Opdateret 11.04.2021

Økonomisk konsulent

Afdeling:

Central Økonomiteam

Email:

icla@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 57 12

Mobil:

27 90 46 42


Opgaver

Økonomikonsulent for flg. områder: Børn og uddannelse: Skoler og SFO, Specialskoler, Ungdomsskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning m.m. AdministrationFællestaben: Rådhusservice, HR og Administration. Arbejdet består i følgende: Budgetlægning, budgetopfølgning, bevillingsrevisioner, regnskab, vedligeholdelse af økonomisystem, udarbejdelse af GPS, udarbejdelse af regnskab, ledelsesinformation (drift og anlæg), påtegning af dagsordenspunkter mv. Servicere afdelingerne løbende ved forefaldende opgaver. Elevvejlederfunktion for elever i budget og regnskab.Afløser på Dagtilbudsområdet.

Kompetencer

Budget,Elevansvarlig,Overførselssager (budget),Regnskab,Udvalgsbetjening