logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Irene Rasmussen

Opdateret 27.02.2022

Seniorvejleder/Sygeplejerske

Afdeling:

Sundhedscentret Forebyggelsesenheden

Email:

iras@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 67 98

Mobil:

27 90 67 98


Opgaver

Forebyggende hjemmebesøg, DÆMP: Borger tilbydes automatisk et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg når du fylder 75 år og igen når du fylder 80 år. I forlængelse af en indlæggelse, kan der gives tilbud om forebyggende tilbud.

Kompetencer

Faldforebyggelse,Sundhedsfremme og forebyggelse,Koordinering,Tværfaglige indsatser,Sundhedssamtaler,Forebyggende hjemmebesøg