logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Leif Hamkens Petersen

Opdateret 11.04.2021

Økonomisk konsulent

Afdeling:

Teknik og Miljø - Stab

Email:

lhpt@sonderborg.dk

Telefon:

27 90 75 15

Mobil:

27 90 75 15


Opgaver

Økonomikonsulent i Staben Økonomi, Teknik og Miljø for:Plan & Myndighed - afd. By & Landskab, Byg & Bolig, Erhvervs & Affald og Vand & Natur. Drift & Anlæg - afd. Projekt & Anlæg, Vej & Park, Transport og Beredskab.Arbejdet består i følgende:- controller i Land, By og Kultur- økonomiopfølgning- analyser (herunder løn)- udarbejdelse af økonomiske dagsordenspunkter- udarbejdelse af ledelsesinformation (drift og anlæg)- anlægsregnskaber- koordinering af bevillingsrevisioner og overførsler i samspil med Økonomiforvaltningen- koordinering af budgetlægning i samspil med Økonomiforvaltningen- bistå og servicere chefer og afdelingsledere indenfor Land, By og Kultur

Kompetencer

Acadre,Anlægsprojekter,Anlægsregnskab,Budget,Politiske dagsorden,Excel,Overførselssager (budget),Økonomisk redegørelse,Økonomi