logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Leif Hamkens Petersen

Opdateret 27.02.2022

Økonomisk konsulent

Afdeling:

Teknik og Miljø - Stab

Email:

lhpt@sonderborg.dk

Telefon:

27 90 75 15

Mobil:

27 90 75 15


Opgaver

Økonomikonsulent i Staben Teknik og Miljø for: Drift & Anlæg - afd. Projekt & Anlæg, Vej & Park, Transport og Beredskab. Arbejdet består i følgende:- controller i Teknik og Miljø - økonomiopfølgning- analyser (herunder løn)- udarbejdelse af økonomiske dagsordenspunkter- udarbejdelse af ledelsesinformation (drift og anlæg)- anlægsregnskaber- koordinering af bevillingsrevisioner og overførsler i samspil med Økonomiforvaltningen- koordinering af budgetlægning i samspil med Økonomiforvaltningen- bistå og servicere chefer og afdelingsledere indenfor Teknik og Miljø.

Kompetencer

Acadre,Anlægsprojekter,Anlægsregnskab,Budget,Politiske dagsorden,Excel,Overførselssager (budget),Økonomisk redegørelse,Økonomi