logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Lone Nielsen

Opdateret 27.02.2022

Administrativ medarbejder

Afdeling:

Jobcenter - Administration og Planlægnin

Email:

lnib@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 54 14

Mobil:


Opgaver

Indkaldelser til samtaler i Jobcenter - Gennemgang af fremmødelister fra anden aktør - Jobplaner for anden aktør - Partshøringer - Indkaldelse til rehab - Sagsakter

Kompetencer

Acadre,Jobnet, support,Kontanthjælp,Dagpenge,Sagsakter til anden myndighed