logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Lone Westermann-Rasmussen

Opdateret 08.08.2020

Socialfaglig rådgiver

Afdeling:

Handicap og Psykiatriafdelingen

Email:

lwes@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 56 30

Mobil:

27 90 56 30


Opgaver

Socialfaglig rådgiver indenfor socialpsykiatri og udsatte Visitation til følgende hjælp efter Lov om Social Service: • Afløsning og aflastning ved pasning af syge pårørende §84 • Socialpædagogisk støtte §85 • Støtte kontaktpersoner for borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig §99 • Beskyttet beskæftigelse §103 • Samværs- og aktivitetstilbud §104 • Botilbud i almen bolig §105 • Midlertidige botilbud §107 • Længerevarende botilbud §108

Kompetencer

Bofællesskab,Praktikvejledning,Socialpædagogisk bistand