logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Rikke Ahrends

Opdateret 24.10.2021

Sundhedsvejleder

Afdeling:

Sundhedscentret Forebyggelsesenheden

Email:

riah@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 70 63

Mobil:

27 90 45 35


Opgaver

Sundhedsvejledere har ansvar for gennemførelse af opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse efter Sundhedslovens § 119. - Varetagelse af forebyggelsesindsatser både Individuelle vejledningsforløb og gruppebaserede undervisningsopgaver. - Koordinator på borgerens forløb, herunder afholdelse af individuelle start- og opfølgningssamtaler. - Formidlingsopgaver, herunder undervisnings- og informationsopgaver internt/eksternt

Kompetencer

Sundhedsfremme og forebyggelse,Undervisning,Koordinator,Individuel behandling