logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Rikke Wager Rosenqvist Jakobsen

Opdateret 19.09.2021

visitator - sydals

Afdeling:

Visitationen

Email:

rwja@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 51 16

Mobil:

27 90 51 16


Opgaver

Visitation, Team Sydals, Servicelovens §83: Personlig hjælp ( bad, personlig hygiejne, indtagelse af mad og drikke), praktisk hjælp ( rengøring, tøjvask, indkøb, mad), samt madservice og vareudbringning. Servicelovens §84: Aflastning af pårørende. Servicelovens §86: Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Desuden visiteres til nødkald, omsorgstandpleje og dispensation for postloven. Visitator koordinerer udskrivelser fra sygehusene (SAMBO) og midlertidigt døgnophold udenfor eget hjem (korttidspladser)

Kompetencer

Sygeplejerske, visitator