logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sanne Sandager

Opdateret 23.01.2021

Specialist

Afdeling:

Borgerservice Pladsanvisning

Email:

ssad@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 53 36

Mobil:


Opgaver

Pladsanvisning i distrikt Als syd og Als Nord: Vuggestue- og børnehavepladser, SFO og Klub. Herunder visitering/tildeling af pladser. Sprogstimuleringstilbud, jfr. Dagtilbudsloven §11. Sagsbehandling - Anvisning af pladser vedr. familie sammenføring, Administration af indmeldelser og tilskud til privat pasningsordning (dagpleje) Private institutioner - Udbetalinger af drift, økonomisk og søskendetilskud. Udbetaling af puljemidler. Kommunegrænsesager og EU-borgere, herunder regninger vedr. Distrikt als syd, als nord og distrikt Jylland. Sagsbehandler på økonomisk fripladstilskud samt betaling i distrikt Als syd og Als Nord, herunder genberegning/årsregulering af fripladser.- Statistikker/normeringstilpasning samt belægningskontrol. Samarbejde med dagtilbudsområderne, skolerne, dagplejen, bedragerigruppen samt opkrævning. Administration af privat pasningsordninger distrikt Als syd og Als nord.

Kompetencer

SFO,Pladsanvisning, 0-12 år,Klub,Koordinering,Sagsbehandling,Dagpleje,Økonomisk friplads,Vuggestue,Socialpædagogisk bistand,Acadre,Børnehave,Børnepasning, privat,Statistik,Hjemmeside