logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Silvia Jovanovic

Opdateret 12.09.2021

Miljøsagsbehandler

Afdeling:

Vand & Natur

Email:

sjov@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 69 32

Mobil:

27 90 69 32


Opgaver

Er tilknyttet spildevandsteamet. Ansvarlig for kloakering i det åbne land og separeringsprojekter • Udledningstilladelser overfladevand fra private ejendomme • Tovholder for spildevandssamarbejdet med Sønderborg Forsyning • Koordinator på regnvandsbassiner fra Sønderborg Forsyning • Projektgruppe Boliganalyse • Projektgruppe Byggemodning kommunale grunde • Udarbejdelse af spildevandsplan, koordinering af kort rettelser, planlægning mv. • Håndhævelse af Spildevandsplan • Myndighedssagsbehandling efter Lov om miljøbeskyttelse • Samarbejde med politianklager • Ejendomsforespørgsler afløbsforhold og miljøsager • Screening af bygge- og erhvervssager • BBR- rettigheder • Administrative opgaver •

Kompetencer

Kloakering,Det Gode Værtskab,Håndhævelse,Separering,Ejendomsforespørgelser,Screening,Spildevandsplan,Vandhandleplaner,Tilsyn,Politianmeldelse,Udledning til recipient,Regnvand,Spildevand i det åbne land,Spildevandstilladelse