logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Solvejg Boutrup Sjøholm

Opdateret 27.02.2022

Visitator

Afdeling:

Visitationen

Email:

ssjo@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 50 83

Mobil:

88 72 45 23


Opgaver

Visitation, Team Alssund, Servicelovens §83 og §83a: Personlig hjælp ( bad, personlig hygiejne, indtagelse af mad og drikke), praktisk hjælp ( rengøring, tøjvask, indkøb, mad), samt madservice og vareudbringning. Servicelovens §84: Aflastning af pårørende. Servicelovens §86: Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Desuden visiteres til nødkald, omsorgstandpleje og dispensation for postloven. Visitator koordinerer udskrivelser fra sygehusene (SAMBO) og midlertidigt døgnophold udenfor eget hjem (korttidspladser).

Kompetencer

Ikke angivet