logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sussan Pedersen

Opdateret 27.02.2022

visitator boligteam, Træffetid: mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00

Afdeling:

Visitationen

Email:

spea@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 56 42

Mobil:

88 72 56 42


Opgaver

Visitation til plejebolig og ældrebolig, primært Servicelovens §83: Personlig hjælp ( bad, personlig hygiejne, indtagelse af mad og drikke), praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb, mad), samt madservice og vareudbringning. Servicelovens §84: Aflastning af pårørende. Servicelovens §86: Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Desuden visiteres til nødkald, omsorgstandpleje og dispensation for postloven. Visitator koordinerer udskrivelser fra sygehusene (SAMBO) og midlertidigt døgnophold udenfor eget hjem (korttidspladser)

Kompetencer

Visitator