logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tina Meilandt

Opdateret 20.06.2021

visitator Fjord

Afdeling:

Visitationen

Email:

tmal@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 57 99

Mobil:


Opgaver

Visitation, Team Fjord, Servicelovens §83: Personlig hjælp ( bad, personlig hygiejne, indtagelse af mad og drikke), praktisk hjælp ( rengøring, tøjvask, indkøb, mad), samt madservice og vareudbringning. Servicelovens §84: Aflastning af pårørende. Servicelovens §86: Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Desuden visiteres til nødkald, omsorgstandpleje og dispensation for postloven (post til døren). Visitator koordinerer udskrivelser fra sygehusene (SAMBO) og midlertidigt døgnophold udenfor eget hjem (korttidspladser). § 118 pasningsorlov til nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Kompetencer

Visitator, uddannet sygeplejerske