logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vibeke Kirkegaard Petersen

Opdateret 26.09.2021

Visitator - Sydals

Afdeling:

Visitationen

Email:

vkpe@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 56 46

Mobil:


Opgaver

Visitation, Team Sydals, Servicelovens §83: Personlig hjælp ( bad, personlig hygiejne, indtagelse af mad og drikke), praktisk hjælp ( rengøring, tøjvask, indkøb, mad), samt madservice og vareudbringning. Servicelovens §84: Aflastning af pårørende. Servicelovens §86: Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Desuden visiteres til nødkald, omsorgstandpleje og dispensation for postloven. Visitator koordinerer udskrivelser fra sygehusene (SAMBO) og midlertidigt døgnophold udenfor eget hjem (korttidspladser)

Kompetencer

Visitator Uddannet ergoterapeut.