logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Miljøforhold for autoværksteder og maskinværksteder

Virksomheder som autoværksteder og maskinværksteder er underlagt særlige miljøregler og pligter fx miljøgodkendelse.
Opdateret 19.08.2020

Krav til opstart eller ændringer af virksomheder

For nogle virksomheder gælder der særlige miljøregler og pligter. Orienter dig om reglerne før du evt. etablerer eller ændrer aktiviteterne for din virksomhed.

Tænker du på at starte egen virksomhed eller foretage ændringer på din nuværende virksomhed? Så kan du enten kontakte Erhvervsservice eller Iværksætterservice.

Autoværksted

Hvis du ønsker at etablere et autoværksted, skal du sende en anmeldelse til os.

Anmeldelse: Miljøforhold for autoværksteder

Når vi har modtaget din anmeldelse, undersøger vi om dit autoværksted opfylder kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Der kan ikke etableres værksteder alle steder i kommunen. Kontakt derfor Erhvervsservice, som vil være behjælpelig, hvis du har spørgsmål til muligheden for at starte et værksted op i et bestemt område eller måske endda i en konkret bygning.

Læs mere om miljøkrav til værkstedets indretning og drift i Miljøstyrelsens Autoværkstedsbekendtgørelse og Brancheorientering for værksteder.

Maskinværksteder

Hvis du ønsker at etablere et maskinværksted eller maskinfabrik (virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller), med et produktionsareal over 1000 m2, skal du før etablering anmelde det. Anmeldelsen skal indsendes via det digitale system Byg og Miljø.

Anmeldelse: Miljøforhold for maskinværksteder via Byg og Miljø

Det gælder også, hvis du ønsker at udvide eller ændre et bestående maskinværksted (også hvis det er mindre end 1.000 m2), som indebærer forøget forurening. For eksempel opsætning af en eller flere nye maskiner, ændring i afkastforhold og lignende. Ændringer kræver også en anmeldelse igennem Byg og Miljø.

Virksomheder som skal have en miljøgodkendelse

Hvis du vil søge om miljøgodkendelse af din virksomhed, skal du søge via det digitale system Byg og Miljø.

Ansøg: Miljøgodkendelse via Byg og Miljø

Større virksomheder og virksomheder som kan forurene omgivelserne, skal have en miljøgodkendelse.

Du skal have en miljøgodkendelse, hvis du:

  • starter en godkendelsespligtig virksomhed
  • udvider eller ændrer din virksomhed, så den bliver godkendelsespligtig
  • udvider eller ændrer på en godkendelsespligtig virksomheds bygninger eller aktiviteter, så det giver øget/ændret forurening
  • flytter en godkendelsespligtig virksomhed til en ny adresse, før du bygger, eller starter en godkendelsespligtig virksomhed, og hvis du senere udvider eller ændrer virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

Læs mere om virksomheder, som skal have miljøgodkendelse i Miljøstyrelsens Godkendelsesbekendtgørelse.

Er det en virksomhed, som skal have en miljøgodkendelse kan du her læse om miljøgodkendelse af virksomheder.

Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse eller har andre spørgsmål til emnet, kan du kontakte Erhvervsservice.

Du vil blive guidet igennem ansøgningsprocessen via det digitale system Byg og Miljø. Du kan gemme dele af ansøgningen, hvis du ikke har tid eller mulighed for at lave hele ansøgningen ad en omgang. Hvis du er i tvivl om noget under vejs, kan du også kontakte Erhvervsservice.

Hvis du har spørgsmål til etablering eller ændring af et maskinværksted kan du kontakte Erhvervsservice.

Miljøgodkendelser bliver offentliggjort på: Digital Miljøadministration (DMA)

Sagsbehandlingstider er beskrevet under ’Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser’.