logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Besøgsrestriktioner på botilbud mv. i Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune er pålagt at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på botilbud mv., hvor der er borgere i risikogruppen for Covid-19.
Opdateret 25.02.2021

Besøgsrestriktionerne indføres for at holde smitten i Sønderborg Kommune nede og for at passe på udsatte borgere på sociale tilbud, der er i risikogruppen for Covid-19. Besøgsrestriktionerne indføres på de botilbud, hvor der er borgere i risikogruppen. Om der på det enkelte botilbud er borgere i risikogruppen, vurderes af det enkelte tilbuds ledelse ud fra sundhedsfaglige retningslinjer.

 Restriktionerne betyder at:

  1. Beboere i perioden må få indendørsbesøg af én til to nærmeste pårørende/besøgspersoner, som de selv har udpeget – samt ved kritiske situationer
  2. Øvrige besøg kan ske udendørs

Kommunen har vurderet, at alle Sønderborg Kommunes botilbud har borgere i risikogruppen, og derfor er omfattet af restriktionerne. Undtaget er botilbuddet Huset Konkel i Gråsten, som kun har unge beboere, som ikke er i risikogruppen.

Derudover er Kvinde- og Krisecentret i Sønderborg samt Børnehuset Sønderskov omfattet af restriktionerne. Børnehuset har siden foråret haft begrænset adgangen for besøg, så det primært er forældrene, der kommer i institutionen.

Reglerne om besøgsrestriktioner på det sociale område i Sønderborg vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.