logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Affald og genbrug

Find information om tømningsdage og containerpladser og læs om regler og planer for affaldshåndtering i kommunen.

Selvbetjening

Affald fra byggeri

I forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter af bygninger forekommer der byggeaffald.

De forskellige typer af affald der skal... Læs mere

Opdateret 27.04.2020

Tømningsdage - afhentning af affald

Gå til Sønderborg Forsynings hjemmeside, og se hvornår din affalds- eller genbrugsbeholder bliver tømt.

Mangler din dagrenovations- eller genbrugsspand at blive tømt?

Fejl og mangler

Hvis din beholder er gået i stykker, ikke er blevet kørt på plads, eller hvis du vil skrive noget pænt til skraldemanden, så kan du anmelde en afvigelse. Beskeden går til Sønderborg Forsyning, som gør noget ved sagen.

Sortering af dit affald

På Sønderborg Forsynings hjemmeside finder du en sorteringsguide til affald. Her kan du se, hvordan affaldet i Sønderborg Kommune skal sorteres.

Batterier og sparepærer

Batterier og sparepærer indeholder forskellige stoffer, der er skadelige for miljøet. Det er vigtigt, at batterier og sparepærer bliver afleveret korrekt, så de kan blive håndteret uden fare for miljøet.

I Sønderborg Kommune kan du aflevere dine sparepærer og batterier i hver sin gennemsigtige plastpose på låget af dagrenovationsbeholderen eller på genbrugspladsen.

Bilvrag

Udtjente biler skal afleveres til en registreret autoophugger. Find en registreret autoophugger og læs mere om skrotningsgodtgørelse på www.bilordning.dk.