logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Badevand

Badevandet skal være rent, så vi kan bade i det uden risici.
Opdateret 27.07.2020

I Sønderborg Kommune er der 24 badestrande, hvoraf 8 strande er Blå Flag strande.

Blå Flag strande kontrolleres oftere end en almindelig strand og skal kvalificeres med udmærket badevandskvalitet.

Kommunen fører tilsyn og kontrol med badevandet i Sønderborg Kommune under badesæsonen. Badesæsonen ligger i perioden 1. juni til 15. september.

Med badevand menes der ferskvand og havvand, som kommunen forventer bliver brugt til badning eller er udpeget som badevand i kommuneplanen. I Sønderborg Kommune er der kun tale om badevand i havvand, da der ikke er udpeget ferske vande som badeområder. Kommunen fører tilsyn og får taget vandprøver på udpegede badestrande. Prøverne og analyserne foretages af et akkrediteret laboratorium.

Badevandskvalitet og -profiler

I hele badevandssæsonen udtages prøver på alle badestrande for at sikre badevandets kvalitet. Efter hver badesæson vurderes badevandskvaliteten ud fra sæsonens udtagne prøver.

Vandkvaliteten kan vurderes til: ’Udmærket’, ’God’, ’Tilfredsstillende’ eller ’Ringe’.

På badestrandene er der opstillet informationstavler, hvor du kan læse om strandene og se badevandskvaliteten. I dokumentboksen nederst på siden kan du læse mere om strandens kvalitet, beliggenhed og udseende i strandenes badevandsprofiler.

På kortet nedenfor kan du se badevandskvaliteten på kommunens badestrande.

 

Hvis badevandet bliver forurenet

Ved forurening af badevandet eller badeområdet skal kommunen træffe foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Desuden skal kommunen undersøge årsagen til problemet.

Hvis ikke forureningen straks kan nedbringes til det hygiejnisk forsvarlige, nedlægger kommunen, efter samråd med Sundhedsstyrelsen (embedslægen), forbud mod badning på det pågældende sted.

Oplysninger om "forbud mod badning" eller "badning frarådes", offentliggøres via kommunens hjemmeside. Der opsættes også oplysninger på den pågældende strand.

Hvis et badevandsområde fem år i træk klassificeres som "ringe", indføres et permanent badeforbud.

Hunde

Det er muligt at udstede forskrifter om hundes tilstedeværelse i vandet og i badeområdet. Her kan det bestemmes, at hunde ikke må medbringes inden for afgrænsede områder (fx Blå Flag Strande) eller på bestemte tidspunkter af året. Desuden skal hunde altid føres i snor på stranden i perioden 1. april - 30. september ifølge naturbeskyttelsesloven.

Hund på strand i snor

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere