logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beboerklagenævnet

Hvis du bor i en boligforening og ønsker at klage over fx manglende vedligeholdelse, regnskab eller flytteafregning, så kan du klage til Beboerklagenævnet.
Opdateret 21.10.2019

Du kan som lejer klage til Beboerklagenævnet, hvis der er uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Du kan klage over:

 • Husordensovertrædelser
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning samt tilbagebetaling af depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
 • Retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet.
 • Råderet
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjeneste
 • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Anvisning af almene familieboliger

Du kan ikke klage over:

 • Sager om erhvervslejemål
 • Tvister mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme
 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.
 • Spørgsmålet om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig
 • Sager om mistet anciennitet.

Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, kan nævnet afvise sagen og henvise den til boligretten. Bevisførelsen kan eksempelvis være vidneafhøringer, syn og skøn eller lignende.

De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, kan i stedet indbringes for boligretten.

Sådan klager du

En sag skal indbringes skriftligt og meget gerne pr. e-mail til: post@sonderborg.dk
eller til postadressen:

Beboerklagenævnets Sekretariat
Sønderborg Kommune
Byrådssekretariatet
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Du skal præcisere, hvad nævnet skal tage stilling til.

Husk at vedlægge det nødvendige materiale som eksempelvis lejekontrakt, korrespondance i sagen, vedligeholdelsesreglement med videre.

Gebyr for behandling af klage

I 2019 koster det 146 kr. for at få behandlet din klage i Beboerklagenævnet. Beløbet skal indbetales til kontonummer: 8010 6400007. Beløbet skal indbetales inden din klage kan behandles i Beboerklagenævnet.

Råd og vejledning om din boligsituation

Beboerklagenævnets sekretariat yder vejledning om hvilke type sager, der kan indbringes for nævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens forløb i nævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning.

Beboerklagenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side.

Hvis du ønsker yderligere rådgivning, kan du udover at gå til en advokat søge hjælp hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp.

Nyttige links

Linkene henviser til den til enhver tid gældende lovgivning. Vær opmærksom på, at sagen kan være omfattet af ældre lovgivning.

Om beboerklagenævnet

Nævnet består af en lejerrepræsentant, en udlejerrepræsentant samt en formand, som er udpeget af Statsamtet.
Nævnet er valgt for perioden 2018-2021. Nævnet holder møde ca. 8 gange årligt.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.