logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beskyttet beskæftigelse for handicappede og udsatte voksne

Her finder du tilbud om beskyttet beskæftigelse til både handicappede og til udsatte borgere i socialpsykiatrien.

Selvbetjening

Beskyttet beskæftigelse

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis din funktionsnedsættelse er så betydelig, at du ikke kan have et almindeligt arbejde eller et job støttet på anden måde fra Jobcenteret (f.eks. fleksjob).

Beskyttet beskæftigelse er tilbud om beskæftigelse på trods af din funktionsnedsættelse. Det primære forsørgelsesgrundlag for personer i beskyttet beskæftigelse er som oftest førtidspension. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst mulig omfang efter indsats og arbejdsvurdering.

 

Opdateret 06.07.2020

Værkstederne i Sønderborg Kommune er for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De visiteres efter SEL § 103 og § 104 af socialfaglige rådgivere i handicap- og psykiatriafdelingen.

Væksthuset Socialpsykiatrien

Væksthuset Socialpsykiatrien er et socialpsykiatrisk tilbud oprettet efter Servicelovens § 103 og § 104.

Væksthuset er fordelt på tre afdelinger:

 • Den Kongelige Køkkenhave, Gråsten
 • Væksthuset, Feldstedvej, Gråsten
 • Aktivitets- og udviklingscenter

Her finder du den beskyttede beskæftigelse, arbejdsrettede læringsforløb, aktivitets- og udviklingscenter, som Væksthuset tilbyder.

Hvem kan benytte tilbuddene?

For at deltage i et tilbud eller læringsforløb skal du have en visiteret indsats i Væksthuset enten fra Job og Velfærds Myndighedsafdeling, Jobcenteret eller Kompetence og Integrationscenteret.

Om læringsforløbene

Læringsforløbene tilrettelægges, så de passer til dig og dit læringstempo.

Du kan kun deltage på ét af de arbejdsrettede læringsforløb ad gangen, men du kan sætte det sammen med et eller flere kurser inden for ”Personlige interessekurser”. De grønne forløb er læringsforløb. De blå beskriver de personlige interessekurser. Grundelementer i alle arbejdsrettede læringsforløb.

I alle læringsforløb vil der være nogle fælles temaer, som handler om arbejdskultur bl.a. sociale kompetencer, personlig fremtoning, kommunikation og regler på arbejdsmarkedet.

Læs mere: Katalog om Væksthuset

SAABU

SAABU tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud indenfor handicapområdet.

SAABU er først og fremmest et udviklingssted, hvor du kan opnå så stor selvstændighed som overhovedet muligt. Vi tager udgangspunkt i dine individuelle ønsker og håb samt dit funktionsniveau.

Vi arbejder med alt fra personlig omsorg og støtte til kommunikation, socialt liv, beskæftigelse, afklaring af arbejdsidentitet, opbygning af arbejdsevne - til hjælp til at komme i skånejob.

Overskrifterne er:

 • Aktiverende støtte og omsorg
 • Intern beskyttet beskæftigelse
 • Ekstern beskyttet beskæftigelse i grupper
 • Virksomhedspraktikker
 • Skånejob

For nogle brugere vil SAABU være et godt tilbud i en lang årrække, for nogle i hele voksenlivet, mens det for andre er en kortere træningsbane.  

Hvem henvender SAABU sig til?

 • Borgere der er visiteret til beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103
 • Borgere der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104
 • Borgere visiteret til særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1 nr. 2
 • Borgere visiteret til ressourceforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 68 a
 • STU elever i praktikforløb

SAABU består af fire enheder, som alle tilbyder aktiverende støtte og omsorg i form af sansestimulering, sprogstimulering, motorisk stimulation, total kommunikation, pleje og omsorg samt relationsdannelse.

SAABU Alssund (41 pladser)

Vi tilbyder beskæftigelse indenfor snedkeri, montage, trykkeri, havearbejde og kreative egenproduktioner i læder, træ og metal. Vi laver en del specialopgaver på bestilling fra det omgivende erhvervsliv og områdets institutioner.

SAABU Alssund er et forholdsvist lille sted med mange unge brugere.

SAABU Natur (24 pladser)

SAABU Natur tilbyder beskæftigelse inden for dyrehold, pileproduktion, vedligehold af naturarealer, bær- og frugtproduktion, forarbejdning af bær og frugt til salg, vedligehold af maskiner og bygninger, honningproduktion og kreative produktioner i naturmaterialer.

SAABU Søndervang (71 pladser)

Vi tilbyder beskæftigelse indenfor montage, brændekløvning, kantinedrift, butik, havearbejde, kreativ produktion, IT samt glasproduktion.

Vi tilbyder desuden en række aktiviteter, herunder vores eget orkester, der ofte optræder for andre.

SAABU Søndervang er en stor enhed med mange muligheder for brugerne.

SAABU Østerlund (52 pladser)

SAABU Østerlund tilbyder beskæftigelse indenfor montage, haveservice, glasproduktion, metal, glasproduktion og kreative produktioner.

Vi tilbyder desuden en række aktiviteter, herunder vores eget kor, der ofte optræder for andre.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev oktober 2019

Nyhedsbrev august 2019

SAABU Alssund Bosager 2
6400 Sønderborg
27 90 62 68
jjob@sonderborg.dk
Hjemmeside:
SAABU Natur Bækvej 10, Sjellerup
6430 Nordborg
27 90 62 68
jjob@sonderborg.dk
Hjemmeside:
SAABU Områdeleder Bosager 2
6400 Sønderborg
27 90 62 70
pso@sonderborg.dk
Hjemmeside:
SAABU Søndervang Stenager 9, Ulkebøl
6400 Sønderborg
27 90 02 51
angy@sonderborg.dk
Hjemmeside:
SAABU Østerlund Mellemvej 16
6430 Nordborg
27 90 62 68
jjob@sonderborg.dk
Hjemmeside:
Væksthuset Socialpsykiatrien (tilbud i socialpsykiatrien) Feldstedvej 8
6300 Gråsten
88 72 57 84
mwie@sonderborg.dk
Hjemmeside: