logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning)

Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, giver dig mulighed for selv at ansætte personer til at gi' dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Borgerstyret personlige assistance (BPA-ordning)

Med en BPA-ordning kan mennesker med et massivt og varigt hjælpebehov få et kontant tilskud til at ansætte sine egne handicaphjælpere eller vælge at videregive den kontante støtte til en forening, et firma eller en nærtstående, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen for borgeren.

Formålet med ordningen er, at du på trods af et svært fysisk eller psykisk handicap, alligevel skal kunne leve en tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt i din egen bolig.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) gives efter Servicelovens § 96.

Klik her for at læse mere om Borgerstyret Personlig Assistance.

Telefontid: 08.00-09.00 og 13.00-14.00.

Hvem kan få borgerstyret personlig assistance?

For at få en BPA-ordning skal du have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der kræver et omfattende behov for hjælp, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp alene.

BPA-ordningen forudsætter, at du kan fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående person, en virksomhed eller en forening, skal du dog kun være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.
Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp, efter du er fyldt 67 år.

Du kan læse mere om borgerstyret personlig assistance på borger.dk under følgende underemner:

  • Hvem kan få borgerstyret personlig assistance? 
  • Hvordan udmåler kommunen mit behov? 
  • Koordinering af respiratorhjælp og BPA 
  • Hvordan udbetales tilskuddet? 
  • Hvad betyder det at have arbejdsgiveransvar? 
  • Hvor kan jeg få rådgivning og komme på kursus i BPA? 
  • Hvornår skal jeg aflægge regnskab? 
  • Kan jeg fortsætte med min BPA-ordning, hvis jeg flytter? 
  • Hvis du vil klage 

Klik her hvis du vil se mere på borger.dk.

Borger med borgerstyret personlig assistance ordning

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.