logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Botilbud Løvkær

Velkommen til botilbud Løvkær - et botilbud med enkeltmands-foranstaltninger. Botilbud Løvkær ligger 3 km fra Sønderborg. I naturskønt og fredeligt landområde.
Opdateret 17.12.2019

Botilbud Løvkær består af en hovedbygning med 2 fløje, samt personale faciliteter. I hver fløj er der 4 lejligheder på ca. 70 m2. Alle lejligheder har egen indgang fra egen forhave med terrasse og læhegn, så borgeren har mulighed for at nyde udelivet uforstyrret. 

Adskilt fra de øvrige boliger er der etableret en selvstændig lejlighed. Denne bolig kan bl.a. anvendes til domsfældte udviklingshæmmede. 

Løvkær har et 9100 m2 udendørsareal på matriklen, hvor der etableres dagtilbud målrettet den enkelte borger. Der tages her udgangspunkt i borgernes ønsker, funktions- og mestringsevne samt interesse. 

Stemnigsbillede

Botilbud Løvkær er oprettet efter Almenboliglovens § 105 stk. 2  og 1 lejlighed efter Servicelovens § 108.

Personale

Personalegruppen består af en blanding af pædagoger, pædagogiske assistenter og omsorgs- og pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter og en afdelingsleder. Vi bruger faste vikarer. Det faste personale tilrettelægger, hvordan dagen forløber. Der er døgnvagt alle ugens dage med 2 vågne nattevagter. 

Servicepakken

Husleje: Sønderborg Kommune ejer ejendommen, derfor opkræver Sønderborg Kommunes boligadministration huslejen, som er individuel mellem 6.000 – 8.000 kr. afhængig af størrelsen på lejligheden.

Indskud: 25.000 kr.

Kost: 3.667,00 kr. inklusiv vask, rengøringsmidler og andel i befordring. Årligt vurderes det om prisen skal reguleres i forhold til prisfremskrivning.

Tilsyn

Her kan du læse tilsynene for Botilbud Løvkær.