logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Botilbud Skrænten

Velkommen til Botilbud Skrænten
Opdateret 21.06.2021

Botilbud Skrænten er et botilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne oprettet efter servicelovens § 85 opført efter almenboligloven § 105.

Botilbud Skrænten er opført i 1990 og  ligger smukt ud til Alssund tæt på strand og grønne områder i gåafstand til Sønderborg centrum og med gode bus- og togforbindelser. 

Udsigt over Sønderborg

Botilbud Skrænten

Skrænten er et bostøttefællesskab for 40 - fortrinsvis - yngre mennesker med lettere til moderat udviklingshæmning.

Der er personale i botilbuddet hele døgnet alle ugens dage.

Personalet er sammensat af:

 • pædagoger/SOSU-assistenter
 • omsorgsmedhjælpere
 • pædagogstuderende

Ledelser udgøres af:
Malene Simonsen, tlf.: 27 90 03 44, afdelingsleder
Dorte Snitgaard Petersen, tlf.: 27 90 82 93, områdeleder

Botilbuddets fysiske rammer består af:

 • 6 et-værelseslejligheder - de fleste med udgang til altan eller terrasse.
 • 32 to-værelseslejligheder - de fleste med udgang til altan eller terrasse.
 • Internt aktivitetscenter
 • Personalefaciliteter: kontor og mødelokale
 • Lille gårdhave
 • Stor fælles stue med tilhørende spiseområde og udgang til stor terrasse

Foto af: glasgang på Skrænten

Der er personale alle hverdage i tidsrummet kl. 06.30 til 22.30 og i weekenden fra kl. 7.00 til 22.30. I tidsrummet derudover er der en tryghedsnattevagt.

Pædagogikken er tilpasset den enkelte borger, hvor vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i den enkelte borgers drømme, håb og ønsker for eget liv. På den måde har borgeren mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor de er trygge og har med- og selvbestemmelse. Vi ser den enkelte borger som et selvstændigt menneske med evne til at træffe egne valg og beslutninger. 

Samarbejdspartnere

 • pårørende
 • beskyttede værksteder
 • uddannelsesinstitutioner
 • læger
 • oligofreniteamet
 • distriktspsykiatri
 • ergo- og fysioterapeuter
 • kommunale sagsbehandlere
 • SSP
 • og andre

Serviceordninger

På Skrænten har vi individuelle serviceordninger, hvor du har mulighed for:

 • at deltage i en kostordning
 • fælles vaskeri

Aktiviteter

Vi har varierende tilbud efter borgernes interesser, bl.a.:

 • sang og musik
 • madlavning
 • kreative aktiviteter
 • motion
 • film, spil og computer
 • koncerter og arrangementer
 • fælles arrangementer ved højtider
 • borgerrådsmøder med mulighed for brugerindflydelse
 • cykel/knallertværksted til småreparationer

Mål:

Du får tilbudt en pædagogisk handleplan, som vi arbejder målrettet efter.

Tilsyn

Klik her for at læse tilsynsrapporterne fra Skrænten

Her kan du læse tilsynene for Botilbud Skrænten.