logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Buskort og kørsel af syge elever

Læs mere om buskort til skoleelever og befordring af syge og invaliderede elever til folkeskoler og ungdomsuddannelser.
Opdateret 04.08.2022

Søg om kørsel for sygdomsramte elever til skoler eller ungdomsuddannelse Selvbetjeningslink knap

Kan mit barn i 0. - 10. klasse få et gratis buskort?

Elever i 0. - 10. klasse med folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune tilbydes gratis skolekort med mulighed for kørsel i alle busser i kommunen og på alle tidspunkter. Ønsker eleven et buskort, skal eleven rette henvendelse til skolesekretæren på den skole, hvor eleven er indskrevet.

Har eleven som borger i Sønderborg Kommune valgt en skole i Aabenraa Kommune, skal bestilling af skolekortet bestilles ved skolen i Aabenraa. Kortet udstedes med gyldighed indenfor Sønderborg Kommune, og der skal købes tillægskort, hvis der skal rejses indenfor Aabenraa Kommune.

Elever med ophold på efterskole samt 10. klasse på EUC er ikke omfattet af tilbuddet.

Bortkommer et buskort, skal der ved eventuelle busrejser altid indløses billet i bussen, indtil erstatningskortet modtages. Et erstatningskort koster 150,- kroner. Bestilling af erstatningskort sker på skolen.

Sydtrafiks rejsebestemmelser er også gældende ved brugen af skolekort.

Hvilke betingelser er der, før jeg kan få gratis befordring til mit syge barn?

Folkeskoleelever og elever på ungdomsuddannelser, som midlertidigt bliver syge og har brug for transport, har ret til befordring, hvis:

 • Eleven ikke har mulighed for at anvende offentlige transportmidler
 • Eleven har folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune
 • Eleven på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i skolen, hvis eleven befordres til og fra skole
 • Eleven kan fremvise en udtalelse fra lægen, eventuelt en lægeerklæring, hvis nødvendigt
 • Eleven ikke er i stand til at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp, såfremt der stilles en sygecykel, en kørestol eller lignende hjælpemiddel til elevens rådighed
 • Eleven ikke går på privatskole eller friskole

Vær opmærksom på:

 • Den bevilgede befordring ikke nødvendigvis omfatter den samlede rejsestrækning mellem bopæl og skole, men kan også være tilslutningskørsel, hvor der transporteres fra bopæl til nærmeste offentlige befordringsmiddel.
 • Befordringen omfatter én kørsel fra hjemmet og én kørsel til hjemmet pr. dag.
 • Der bevilges som udgangspunkt befordring til og fra folkeregisteradressen. Hvis forældrene ikke bor sammen, har fælles forældremyndighed og begge bor i Sønderborg Kommune, kan kørsel også ske til samværsforælder de dage, hvor barnet bor hos denne.
 • Afgørelse om kørsel foretages i Transportkontoret. Transportkontoret vurderer ud fra indsendte ansøgningsskema om eleven er berettiget til kørsel.
 • Transportkontoret kan bede borgeren indhente lægeerklæring som dokumentation eller drøfte elevens helbredsmæssige problemstilling med træningsterapeut.
Kan jeg få kørselsgodtgørelse, hvis jeg selv transporterer mit syge barn til skole?

Du har mulighed for selv at stå for transporten og som kompensation få udbetalt kørselsgodtgørelse, det vil blive beregnet efter statens laveste takst for kørsel.

Du kan ansøge om kørselsgodtgørelse ved at sende en mail via sikker post til Transportkontoret.

Hvordan fungerer befordringen af syge elever?

Når Transportkontoret har behandlet din ansøgning, vil du få besked med de nærmere oplysninger. Fremadrettet kørsel bedes afgivet til sonderborg@vtstrafik.dk på ugebasis hver torsdag. 

Eleven skal være klar en halv time + køretid før mødetid hver morgen. Om eftermiddagen vil en taxi komme så tæt på ønsket afhentningstidspunkt på skolen som muligt, der kan dog være ventetid på op til 30 min.

Såfremt chaufføren skal kunne kontakte dit barn om eftermiddagen (ved forsinkelse, hvis chaufføren ikke kan finde eleven, m.m.), skal du oplyse barnets mobiltelefonnummer i ansøgningsskemaet eller på mail til VTS.

Såfremt vognen ikke kommer, skal afbestilles eller bestillingerne skal ændres, bedes du kontakte VTS som står for koordinering af kørsel på tlf. 88 72 44 72. Telefontid kl. 08.00 - 16.00 på hverdage.

Ved aflysning tidlig morgen kl. 06.00-08.00, kontaktes VTS på 88 72 44 72