logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Spildevand og regnvand

Kloak rørledning

Spildevandsplan

Læs den aktuelle Spildevandsplan eller se status for din ejendom.

Fælles eller separat kloakering

Fra fælles til separat kloakering

Hvis du er boligejer med kun én stikledning til kloaksystemet skal du på sigt adskille spilde- og overfladevand.

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land

Spildevandet fra ejendomme i det åbne land skal renses grundigt. Her finder du information om hvorfor, hvor og hvordan.

Lån og minimumsfrist

Lån og minimumsfrist

Økonomisk trængte borgere har mulighed for at ansøge kommunen om minimumsfrist og tilbud om afdragsordning ved påbud om forbedre spildevandsrensning eller kloakering.

Billede af film om spildevandsløsninger

Se film om løsninger til spildevandsrensning

Find information om spildevandsrensning i det åbne land via film. Det er borgeren der har ordet.

Faskine

Regnvand på egen grund

Ved at lade tagvand sive ned i jorden mindsker du belastningen på kloakker og vandløb. Læs om faskiner, udledningstilladelser ved nybyg og opsamling af regnvand til WC-skyl og tøjvask.