logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhed og omsorg

Hånd holder lille rødt hjerte

Sundhedsfremme og forebyggelse

Få en sundere livsstil med inspiration til sund madlavning og få hjælp fra vores Sundhedscenter til bl.a. overvægt, angst og depression.

kvinde i kørestol

Handicap

Hvis du eller en nærtstående er ramt af handicap eller sygdom, så kan du få støtte og vejledning hos Sønderborg Kommune.

Foto med fart af ældre kvinde med rollator og mand i kørestol

Hjælp i hverdagen

Her finder du hjælp, hvis du har brug for hjælp i hverdagen til: Hjemmepleje, hjemmesygepleje, madudbringning, demens, eller hvis du ønsker en plejehjemsbolig.

Kvinde

Psykiatri og udsatte

Læs mere om Sønderborg Kommunes tilbud til psykisk sårbare og udsatte borgere fx hjerneskadekoordinatoren, Sønderborg Kvinde- og krisecenter og spiseforstyrrelser.

Person sidder i mørkt rum

Misbrug og rusmidler

Find information om tilbud, hvis du eller en af dine nærmeste har problemer med alkohol, rygning eller euforiserende stoffer.

Foto af rækkehuse i træ i forskellige farver

Boliger

Her finder du oversigter over plejecentre, ældreboliger og handicapegnede boliger samt botilbud.

Stemningsbillede

Beskyttet beskæftigelse for handicappede og udsatte voksne

Her finder du tilbud om beskyttet beskæftigelse til både handicappede og til udsatte borgere i socialpsykiatrien.

Foto af træarbejde med høvl

Beskæftigelse

Her finder du væresteder, værksteder, daghjem og dagcentre. Der er også information om bostøtte i eget hjem og om STU-uddannelsen.

personer på træningscykler

Træning og rehabilitering

Sønderborg Kommune tilbyder forskellige former for træning, genoptræning og vedligeholdelsestræning hvis du fx har været indlagt på sygehuset eller har nedsat funktionsevne.

Hånd der holder en blomst

Demens

Kompetencecenter for Demens varetager rådgivning og undervisning til borgere med demens eller pårørende til en borger med demens, samt udvikling af demensområdet i kommunen.

ung og gammel hånd

Livets afslutning

Læs mere om Sønderborg Kommunes tilbud og services til alvorligt syge personer, pasning og orlov, medicintilskud mv.

Foto af mapper stående og liggende

Dokumentation

Her finder du dokumentation for tilsyn, utilsigtede hændelser, værgemål, magtanvendelser og kvalitetsstandarder

Sundhedsplejerske og et spædbarn

Sundhedsplejen

Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til børn, unge og familier samt rådgivning ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Foto af: Pige med en tand

Tandplejen

Her kan du finde tandplejen, omsorgstandplejen og tandreguleringshuset i Sønderborg Kommune