logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhed og omsorg

kvinde i kørestol

Handicap

Hvis du eller en nærtstående er ramt af handicap eller sygdom, så kan du få støtte og vejledning hos Sønderborg Kommune.Hjemmepleje og sygepleje

Læs mere om den kommunale hjemmepleje og søg om hjemmepleje og sygepleje.

Hånd holder lille rødt hjerte

Sundhedsfremme og forebyggelse

Få en sundere livsstil med inspiration til sund madlavning og få hjælp fra vores Sundhedscenter til bl.a. overvægt, angst og depression.

Foto med fart af ældre kvinde med rollator og mand i kørestol

Hjælp og støtte

Her kan du læse mere om aflastningsophold, hjælpemidler, madudbringning, demens, transport m.m.

Kvinde

Psykiatri, udsatte og misbrug

Læs mere om Sønderborg Kommunes tilbud til psykisk sårbare, udsatte borgere og misbrugere fx hjerneskadekoordinatoren, Sønderborg Kvinde- og krisecenter og misbrugscentret.

Foto af rækkehuse i træ i forskellige farver

Boliger

Her finder du oversigter over plejecentre, ældreboliger og handicapegnede boliger samt botilbud.

Piller

Utilsigtede hændelser (UTH)

Fortæl os, hvis noget går galt, så vi kan lære heraf. Har du været udsat for en utilsigtet hændelse, har det stor betydning, at du rapporterer hændelsen.

Magtanvendelse

Magtanvendelse

Magtanvendelse er et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten, der kun kan ske med lovhjemmel.

Foto af mapper stående og liggende

Dokumentation

Her finder du dokumentation for tilsyn, utilsigtede hændelser, værgemål, magtanvendelser og kvalitetsstandarder