logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ydelser

Få hjælpe til at betale husleje

Boligstøtte - hjælp til at betale husleje

Der er mulighed for, at søge boligstøtte, hvis du bor til leje.

Kvindelig folkepensionist

Folkepension, tillæg og ældrecheck

Som dansk statsborger har du som hovedregel ret til folkepension. Læs mere om reglerne for folkepension, tillæg og ældrecheck her.

Kvinde har rygsmerter

Førtidspension

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Du må gerne arbejde i et vist omfang ved siden af pensionen.

En mand viser en tom lomme frem

Kontanthjælp

Hvis du har været udsat for ændringer i din dagligdag, f.eks. i form af sygdom eller arbejdsløshed, har du mulighed for at søge om kontanthjælp hos kommunen.

tre kvinder får en snak om sygefravær i Sønderborg Kommune

Sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Dreng på legeplads

Børnefamilieydelser

Barselsdagpenge, børne- og ungeydelse, børnetilskud og børnebidrag. Læs mere om familieydelser.Kommunernes Ydelsessystem

Med Kommunernes Ydelsessystem kan du et samlet sted søge om økonomisk hjælp og sende dokumentation samt se dine beskeder, udbetalinger og sager.