logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Flexbolig

Kommunen har mulighed for at tillade, at helårsboliger bliver undtaget for krav om bopælspligt.
Opdateret 01.11.2021

Som boligejer kan du ansøge kommunen om at bruge din helårsbolig til såkaldt flexbolig. Det betyder, at boligen kan benyttes som både helårsbolig og fritidsbolig.

Send din ansøgning og begrundelse til byg-bolig@sonderborg.dk

Landbrugsejendomme er omfattet af bopælspligt og kan derfor ikke opnå flexbolig status.

Hvem og hvordan gives der tilladelse?

Kommunen vurderer og giver tilladelse til flexbolig. Kommunen afgør om flexbolig tilladelsen udstedes personligt til ejeren eller om tilladelsen udstedes til selve boligen.

Tilladelsen gives, hvis det vurderes, at ejendommens beliggenhed, størrelse og stand skaber en begrænset attraktivitet i forhold til et reelt salg som helårsbeboelse.
Ved køb og salg vurderes der også på boligens liggetid. I attraktive områder kræves der en liggetid på minimum 6 måneder før en ansøgning om flexbolig behandles.

En flexbolig-tilladelse er en konkret vurdering i hver enkelt ansøgning.

Er en flexbolig bundet af bopælspligt?

Når en bolig er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt. Du kan altså benytte boligen som et fritidshus eller eksempelvis lade det stå tomt i forbindelse med renovering uden at boligen lovmæssigt ændrer status. Fordelen ved en flexbolig i modsætning til et egentligt fritidshus er, at det er nemt at flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det.