logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fonde og legater

Her finder du en oversigt over de fonde og legater, der administreres af Sønderborg Kommune.
Opdateret 16.11.2021

Sønderborg Kommune administrerer en række fonde og legater i samarbejde med fonds- og legatbestyrelserne.

Von Vettes lånelegat

Lån til retskafne og trængende personer af håndværkerstanden og af den arbejdende klasse i tidligere Gråsten og Adsbøl sognekommuner.

Læs mere og ansøg Von Vettes lånelegat

Von Vettes lånelegat ansøgningsområde

 

 

I. P. Nielsen fonden 

I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid yder støtte til ideelle formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland, herunder til pædagogisk udviklingsarbejde for sønderjyske skolebørn.

Læs mere på hjemmesiden

Fonden yder bl.a. støtte til projekter, hvor der lægges vægt på oplevelser og læring, der understøtter børn og unges sønderjyske identitet i en globaliseret verden, og som udvikler deres sociale færdigheder. Projekterne kan for eksempel tage udgangspunkt i kultur, natur og teknik , historie og sundhed og trivsel.

Midler tildeles projekter, der geografisk er afgrænset til det tidligere Sønderjyllands Amt med børn og unge i aldersgrupper, der svarer til folkeskolens 0. – 10. klasse.

Ansøgninger om støtte fra I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid skal sendes til: 

Sønderborg Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen, Staben
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg 
Att: I.P. Nielsen Fonden

Projektbeskrivelse samt budget for projektet skal vedlægges ansøgningen. 

Ansøgninger skal være modtaget senest den 1. maj hvert år. 

Fondens bestyrelse vurderer ansøgningerne, og ansøgerne kan forvente besked i juni. 

Legatportionerne uddeles om muligt af fondens protektor, Prinsesse Benedikte, i forbindelse med Hendes Kongelige Højheds sommerophold på Gråsten Slot.