logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Frivilligt arbejde i beredskabet

Læs hvordan du kan indgå i Sønderborg Kommunes frivillige beredskabsarbejde blandt de frivillige brandværn, forplejningsenheden eller søredningstjenesten.
Opdateret 04.03.2021

Sønderborgs beredskab bygger især på frivilligt arbejde.

De frivillige brandværn

Sønderborg beredskab ved brand på Perlegade

I Sønderborg er det primært de frivillige brandværn der udfører slukning, redning, og miljø arbejdet. I området Sønderborg by er det deltidsansatte brandmænd og fuldtidsansatte, der udfører opgaverne.

De frivillige yder en kæmpe indsats med at hjælpe kommunens borgere på flere forskellige måder, og sætter en stor ære i at hjælpe.

Derudover bruger de meget af deres fritid på at holde deres viden og uddannelse opdateret. De har et unikt sammenhold, som man skal lede længe efter.

Meld dig ind i et frivilligt brandværn

Ønsker du at være en del af dette sammenhold, kan du kontakte det brandværn der ligger i det område, hvor du bor. Her kan du få mere at vide om, hvad der kræver at være frivillig brandmand.

De 15 brandværn i kommunen:

Station Augustenborg

Brandkaptajn: Flemming Nymand

E-mail: kaptajn.augbro@gmail.com

www.aug-brand.dk

Station Broager

Brandkaptajn: Ole Nielsen

E-mail: nielsenole@live.com

www.bfbrand.dk

Station Egen

Brandkaptajn: Palle Frederiksen

E-mail: palcon.kirkevej@gmail.com

www.egen-brand.dk

Station Egernsund

Brandkaptajn: Johnny Asmussen

E-mail: johnnyasmussen@gmail.com

www.egernsund-brand.dk

Station Gråsten

Brandkaptajn: Kasper Ø. Mouritsen

E-mail: mouritsen202@hotmail.com

www.graasten-brandvaern.dk

Station Havnbjerg

Brandkaptajn: Henning Fogh

E-mail: nhf@fogh-el.dk

www.havnbjerg-brand.dk

Station Hørup

Brandkaptajn: Jørgen F. Jacobsen

E-mail: kaptajn@horup-brand.dk

www.horup-brand.dk

Station Kegnæs

Brandkaptajn: Jørn Kryhlmand

E-mail: jem@bbsyd.dk

www.kegnaes-brand.dk

Station Sydals

Brandkaptajn: Karoline Lorenzen

E-mail: Line_karo@hotmail.dk

www.sydals-brand.dk

Station Nordborg

Brandkaptajn: Henrik G. Jensen

E-mail: gldam@privat.dk

www.nordborg-brand.dk

Station Rinkenæs

Brandkaptajn: Kim Hansen

E-mail: kimhansen@bbsyd.dk

www.rinkenæs frivillige brandværn.dk

Station Svenstrup

Brandkaptajn: Anker Thy

E-mail: ankerthy@bbsyd.dk

www.svenstrupbrand.dk

Station Sønderborg

Fungerende Beredskabschef Jan-Erik Rasmussen

E-mail: jnru@sonderborg.dk

Station Ullerup

Brandkaptajn: Jørn Mathiesen

E-mail: kaptajn@ufbr.dk

www.ufbr.dk

Station Vester Sottrup

Brandkaptajn: Ken Julius

E-mail: kenpjulius@gmail.dk

 

Forplejningsenheden

Billede af forplejningsenheden

Forplejningsenheden består i dag af ca. 10 mænd/kvinder. Opgaven består i at forpleje beredskabet i hele Sønderborg Kommune under længerevarende indsats. I de senere år har der også været brug for enheden under de længerevarende skybrud samt oversvømmelser. Når der pumpes vand over flere dage er forplejningen yderst vigtig.

Forplejningsenheden har til huse på to af vores stationer:

  • Sønderborg: her sker uniformering samt placering af køretøjer.
  • Gråsten brandstation: her er der et industrikøkken, udleveringsrum samt en forplejningsbil til udlevering af mad på indsatsstedet.

Der holdes øvelsesaftener ca. hver 3. uge. Alle forplejningsfolkene er uddannet i førstehjælp samt elementær brand. De har desuden alle hygiejnebevis.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt leder af forplejningsenheden Helle Johannsen på: kredsleder@bf-sonderborg.dk

Søredning

Billede af Alsin båden

Søredning sejler til alle former for drukneulykker/redning på havet, samt miljø opgaver.

Søredningen råder over to både:

  • Alsin: Ligger på station Sønderborg og trækkes af en VW Amarok.
  • Havnbjerg Frivillige brandværn: Trækkes af en Peugoet Boxer, der er indrettet som en kommandostation.

Bemandingen på bådene er to uddannede søreddere. Derudover kører der en Mercedes Benz med minimum én holdleder og én storvognschauffør.

Der er et godt samarbejde imellem de to både ved alle udkald i kommunen, dog bliver båden fra Padborg kaldt, når vi sejler på den anden side af Sønderborg Slot. Vi hjælper også dem i den inderste ende af Flensborg Fjord.

Flyvevåbnets helikopter samt vores droneberedskab er selvfølgelig også en samarbejdspartner ved et hvert udkald.

Søredningstjenesten i Sønderborg råder i dag over ca. 20 frivillige samt et antal af de fastansatte brandmænd.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt leder af Søredningstjenesten Jesper Sejrup Nielson på Jesper.nielson@gmail.com

Er du interesseret i at blive frivillig?

Hvis du er interesseret i at blive frivillig eller blot høre nærmere om mulighederne, kan du også kontakte Brand og Redning via kontaktboksen inden for telefontiderne.